Skip to Content

Developing WORK-ON – a Vocational Rehabilitation for People with Inflammatory Arthritis

A study group from the Danish Hospital for Rheumatic Diseases has recently developed a vocational rehabilitation for people with inflammatory arthritis.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top