Skip to Content

Allergic Reactivity to Eugenol Tested in Various Concentrations

This study assessed the allergic reactivity to eugenol in 18 concentrations using patch tests and repeated open application tests (ROAT).

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top