Skip to Content

Kontaktallergi mot ny typ av mjukgörare för plast

Mjukgörare i plaster har historiskt varit en ovanlig orsak till kontaktallergi, trots att sådana ingår i många plastmaterial. En utredning på yrkes- och miljödermatologiska avdelningen i Malmö visar att en ny typ av mjukgörare kan innebära risk för att fler kommer att utveckla kontaktallergi mot den här typen av ämnen.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top