Skip to Content

Epikutantest vid aluminiumallergi – risk för falskt positiva reaktioner vid testning med Finn Chambers

Patienter med kontaktallergi för aluminium riskerar att utveckla falskt positiva reaktioner för substanserna Myroxylon pereirae och kainmix samt för natriumtetrakloropalladat och palladiumklorid vid epikutantestning med Finn Chambers.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top