Skip to Content

Bostadsmiljön i flerfamiljshus i Sverige – samband med medicinska symtom

Resultat från en frågeformulärsstudie riktad till boende i flerfamiljshus visar samband mellan inomhusmiljö och ögon-, hals- och hudsymtom samt rinit, huvudvärk och trötthet. Inomhusmiljön var generellt sämre i hyreshusen med en högre prevalens av symtom hos de boende. Fukt och mögel var den viktigaste riskfaktorn.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top