Skip to Content

Axial SpA – What is New?

Mikkel Østergaard’s presentation at SCR 2023 covers recent developments in the management of axial spondyloarthritis (axSpA), including ASAS-EULAR international recommendations on the use of TNF inhibitors, IL-17 inhibitors, and JAK inhibitors and the impact of NSAIDs on MRI results.

Mikkel Østergaard

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top