Skip to Content

Pneumococcal Vaccination of Patients with Autoimmune Inflammatory Rheumatic Diseases

Pneumococcal vaccination might prevent the risk of serious pneumococcal infection in patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases (AIIRD). However, a study of the antibody response in patients with AIIRD showed that only 36% achieved a protective antibody level after pneumococcal vaccination.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top