Skip to Content

Fysioterapeutisk behandling av patienter med diabetesrelaterade axelbesvär

Diabetes är en riskfaktor för utveckling av axelproblematik. Besvären kan vara svårbehandlade och det är viktigt att förstå patologi och symtom för ett adekvat omhändertagande. Fysioterapi med träning för att öka blodcirkulation och uthållighet i skuldergördelns muskler rekommenderas för patienter med diabetes och axelbesvär.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top