Skip to Content

Insights from a Study on Sexual Dysfunction in Women with Type 1 Diabetes

Women with type 1 diabetes and sexual dysfunction has shared their experiences of their sexual health and described several different challenges.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top