Skip to Content

Inflammatory Markers in Infants After Maternal Probiotics for Eczema Prevention

In a recent study, researchers explored maternal probiotics RCT for eczema prevention in infants’ plasma markers with PEA technology.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top