Skip to Content

Kvinnor med typ 2-diabetes – en ny patientgrupp med risk för infertilitet?

Ny forskning visar att kvinnor som fått typ 2-diabetes innan de påbörjat sin reproduktiva resa i mindre utsträckning blir gravida och föder barn samt har en högre risk för missfall och klinisk infertilitet jämfört med kvinnor utan diabetes.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top