Skip to Content

Livskvalitet och familjefunktion hos par som lever med hjärtsvikt

Vi har undersökt hur livskvalitet och familjefunktion är förknippat med depressiva symtom och hur detta samvarierar mellan patienten med hjärtsvikt och närstående.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top