Skip to Content

Prognostisk betydelse av förhöjt blodsocker vid akut hjärtinfarkt – observationer från VALIDATE-studien

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top