Skip to Content

Psoriatic Arthritis Patients Achieving Robust Treatment Targets Experience Better Outcomes

The PsABio study sought to evaluate the real-world effectiveness and safety of ustekinumab (UST) and tumor necrosis factor inhibitors (TNFi) over three years in treating psoriatic arthritis (PsA).

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top