Skip to Content

Uncovering the Immune Cellular Phenotypes of Psoriatic Arthritis

In a newly published study, researchers quantified nine immune cellular subtypes from blood samples of patients with Psoriatic Arthritis. The results revealed four distinct blood cellular phenotypes associated with disease activity and duration.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top