Skip to Content

Psoriatic arthritis, TNF inhibitors, and the risk of hematologic cancers

A Nordic register study has shown no increased risk of hematological cancers among psoriatic arthritis patients treated with TNF inhibitors compared with those who do not receive TNF inhibitors.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top