Skip to Content

Exploring Giant Cell Arteritis: Study Highlights Phenotype Influence

Hans Kristian Skaug, a rheumatology fellow and PhD student, discussed his study on giant cell arteritis in a population from the western Norway from 2013 to 2020 at the Scandinavian Congress of Rheumatology. The research involved 257 patients and the study reveals several interesting results.

Hans Kristian Skaug

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top