Skip to Content

Små doser glukagon kan höja blodsockret efter träning vid typ 1-diabetes

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top