Skip to Content

Cultural, Sociodemographic, and Economic Elements in Osteoarthritis Care Proces

Multiple elements are influencing the care process of osteoarthritis. According to a new study by PhD student Simone Battista, cultural, sociodemographic, and economic elements impact the process.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top