Skip to Content

Lifestyle, Cardiovascular Screening and Health in Patients with RA

In this MEDtalk, Ph.D. student Julie Katrine Bjørk Karstensen presents three studies from a Scandinavian cohort investigating unhealthy lifestyle factors, cardiovascular factors, and patients’ perspectives in patients with rheumatoid arthritis.

Julie Katrine Bjørk Karstensen

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top