Skip to Content

Management of Pain Among Patients with Psoriatic Arthritis

At SCR physiotherapist Nina Brodin presented her study on how patients with psoriatic arthritis manage their pain. The study identifies themes such as taking charge of life and describes important action components of pain management by patients.

Nina Brodin

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top