Skip to Content

External Pelvic Floor Device for Post-Prostatectomy Urinary Incontinence Rehabilitation

An innovative and non-invasive external pelvic floor device, preventing stress (SUI) urinary incontinence and improving sexual health in patients post-prostatectomy, might be a part of future rehabilitation and treatment.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top