Skip to Content

Healthcare workers’ mental health during COVID-19 pandemic

In this MEDtalk, Lene Søvold, Clinical Psychologist, presents an evidence-based overview of the adverse mental health impacts on healthcare workers during COVID-19 pandemic.

Lene Søvold

Få tillgång till artikeln

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top