Skip to Content

Healthcare workers’ mental health during COVID-19 pandemic

In this MEDtalk, Lene Søvold, Clinical Psychologist, presents an evidence-based overview of the adverse mental health impacts on healthcare workers during COVID-19 pandemic.

Lene Søvold

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top