Skip to Content

The Podiatric Profile of Nursing Students in Clinical Settings

The research of Rafael Bernardes, a Nursing Ph. D-Student, focuses on the podiatric profile (foot and ankle problems) in nursing students and professionals. It is an essential issue for many healthcare professionals in job functions requiring excessive walking.

Rafael Bernardes

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top