Skip to Content

Children with Juvenile Idiopathic Arthritis Have Increased Risk of Psychiatric Diagnosis

Children with juvenile idiopathic arthritis in Denmark are at increased risk of psychiatric diagnosis, primarily depression. Listen to Malthe Jessen, PhD student from Department of Public Health, Aarhus University, Denmark, elaborate on the study behind the findings, presented at SCR23.

Malthe Jessen

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top