Skip to Content

Management of Inflammatory Myopathy

In this MEDtalk from SCR23, Dr. Ingrid Lundberg, professor at the Karolinska Institute in Sweden, delves into the management of inflammatory myopathies – focusing on myositis and autoantibodies and the importance of dividing patients into subgroups. She also gives a short overview of new treatments on their way.

Ingrid Lundberg

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top