Skip to Content

SCR23 – How To Treat Patients with Psoriatic Arthritis

What is the current approach to treating psoriatic arthritis? Listen to Oliver FitzGerald from University College Dublin as he discusses the best current approach to the treatment of patients with psoriatic arthritis.

Oliver FitzGerald

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top