Skip to Content

The 39th Scandinavian Congress of Rheumatology, SCR, Has Started

The 39th Scandinavian Congress of Rheumatology (SCR) is currently underway in Copenhagen, bringing together over 600 rheumatologists from the Nordic countries.

BestPractice Nordic

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top