Skip to Content

When do patients with ANCA-associated vasculitis have highest cardiovascular risk?

Discover the timing of the highest cardiovascular risk in patients with ANCA-associated vasculitis through Salome Kristensen’s presentation of Louis Nygaard Pedersen’s PhD project at SCR23.

Salome Kristensen

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top