Skip to Content

Det genetiska överlappet mellan ADHD och externaliserade, internaliserade och neuropsykiatriska symtom

En litteraturöversikt och metaanalys på 31 tvillingstudier genomfördes för att uppskatta den genetiska korrelationen mellan ADHD-symtom och andra psykiatriska tillstånd. Förekomsten av psykiatriska symtom hos personer med ADHD förklaras till viss del av en delad genetisk risk. Resultaten föreslår att personer med ADHD har en ökad benägenhet för att uppfylla kriterierna för annan psykiatrisk sjukdom

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top