Skip to Content

Prognostiska faktorer vid ADHD i barndomen

En 24-årsuppföljning av en populationsbaserad kohort visar god ADHD-prognos fram till 30 års ålder för en majoritet samt att graden av samtidiga svårigheter i barndomen påverkar prognosen.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top