Skip to Content

Prognostiska faktorer vid ADHD i barndomen

En 24-årsuppföljning av en populationsbaserad kohort visar god ADHD-prognos fram till 30 års ålder för en majoritet samt att graden av samtidiga svårigheter i barndomen påverkar prognosen.

Få tillgång till artikeln

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top