Skip to Content

SKILLS – psykoedukation för barn och unga med ADHD

Alla barn/ungdomar med ADHD blir inte hjälpta av läkemedel och i dag saknas tillräckligt utvärderade psykologiska behandlingsprogram. Studier av den psykoedukativa gruppbehandlingen SKILLS visade stor patientnöjdhet med upplevd ökad kunskap och bättre problemhantering. Ingen tydlig effekt syntes dock på symtom och funktion, men mer forskning behövs för att utvärdera långtidseffekterna.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top