Skip to Content

Kvinnor med ADHD – ökad risk för rökning under graviditet

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan ADHD och rökvanor bland gravida kvinnor i Sverige och Norge. Resultaten visar att kvinnor med ADHD är mer benägna att röka under sin graviditet och även mindre benägna att sluta röka under graviditeten. Syskonanalyser tyder på att syskon till kvinnor som diagnostiserats med ADHD har en ökad risk för att röka under sin graviditet.

lille pige på gynge

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top