Skip to Content

Personlighetsdrag påverkar följsamhet till läkemedelsbehandling och syn på ADHD

Patienternas följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling vid ADHD kan stimuleras genom individanpassad information och individuellt stöd. Detta kan ske genom att bland annat utgå från personens personlighet.

ADHD kids

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top