Skip to Content

Does antidepressant use in pregnancy increase the risk of ADHD in children?

This Norwegian study reports no substantial risk for ADHD with SSRI/SNRI antidepressant exposure at different timings during pregnancy.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top