Skip to Content

Ökad övervikt, hjärtsvikt och stroke hos yngre män

Även om hjärtsvikt och stroke är ovanliga diagnoser bland yngre män, så ökar de nu tydligt före 40 års ålder. Vi ser en koppling till ökad fetma och försämrad kondition i övre tonåren. Glädjande nog minskar hjärtinfarkterna, men de skulle ha minskat ännu mer om det inte hade varit för den ökande fetman.

overweight man

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top