Skip to Content

Könsskillnader – Fysisk aktivitet, hjärtinfarkt och stroke

I en svensk studie med över 31 000 personer som följdes under 19 år via patientregistret sågs att för kvinnor minskade den totala fysiska aktiviteten risken för framtida hjärtinfarkt, medan det för män var fysisk aktivitet som motion på fritiden som minskade risken för framtida hjärtinfarkt och stroke.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top