Skip to Content

Kvinnor med fibromyalgi föredrar tungt belastande träning

Träning anses vara en central faktor vid rehabilitering av personer med fibromyalgi. Ett hitintills outforskat träningsupplägg med tyngre belastningsmotstånd genererar ändrat fysiologiskt utfall och föredras av patientgruppen.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top