Skip to Content

Utveckling av astma från åtta till 28 års ålder 

OLIN-studierna är ett forskningsprogram som har undersökt astma, allergi och KOL i nästan fyra årtionden. Verksamheten publicerade nyligen en artikel om utvecklingen av astma från åtta till 28 års ålder, som avslöjade några intressanta mönster.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top