Skip to Content

Kortverkande bronkdilaterare och risk för exacerbationer hos svenska barn med astma – resultat från SABINA Junior-studien

En nyligen publicerad studie har visat att hög användning av kortverkande bronkdilaterare (short-acting β2-agonists [SABA]) bland barn med astma är förknippat med ökad risk för försämringar, särskilt hos dem som har en icke-atopisk sjukdom.

Få tillgång till artikeln

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top