Skip to Content

Kortverkande bronkdilaterare och risk för exacerbationer hos svenska barn med astma – resultat från SABINA Junior-studien

En nyligen publicerad studie har visat att hög användning av kortverkande bronkdilaterare (short-acting β2-agonists [SABA]) bland barn med astma är förknippat med ökad risk för försämringar, särskilt hos dem som har en icke-atopisk sjukdom.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top