Skip to Content

Viss skepsis till neurofeedback vid ADHD

Neurofeedback kan vara en kompletterande behandlingsmetod vid ADHD. Forskningen stöder dock inte den överdrivet positiva beskrivning som privata aktörer ofta ger och en viss skepsis är befogad, inte minst eftersom metoden är kostsam och tidkrävande.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top