Skip to Content

Farmakologisk behandling minskar mortaliteten vid KOL

Det finns nu tydliga data som talar för att trippelterapi vid KOL ger en klar mortalitetsvinst i samma storleksordning som den vi observerar för lipidsänkande behandling vid höga blodfetter och för blodtryckssänkande behandling vid högt blodtryck.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top