Skip to Content

Behövs ett undervisningspaket med syfte att stärka vårdpersonals följsamhetsberedskap?

Vi genomförde en pedagogisk intervention innehållande föreläsningar om följsamhet och kommunikation samt workshoppar där deltagarna fick arbeta med fiktiva patientfall. Syftet var att stärka sjuksköterskors/vårdpersonals beredskap att stödja patienter med astma och KOL till bättre följsamhet till medicinering

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top