Skip to Content

Ska vi acceptera exacerbationer vid KOL?

Mycket talar för att målet med KOL-behandling bör vara exacerbationsfrihet och att även patienter med endast en årlig exacerbation bör få utökad behandling.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top