Skip to Content

High-Quality Telerehabilitation for Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients

COPDLIFE is a new evidence-based intervention designed by an interdisciplinary rehabilitation team for patients with COPD.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top