Skip to Content

Tankar om livets slut uttryckta av personer med svår KOL och syrgasbehandling i hemmet

Starten av LTOT (långtidsbehandling med syre i hemmet) kan vara avgörande för att identifiera om en person närmar sig livets slut och för att diskutera behovet av palliativ vård. Forskning visar dock att denna viktiga dialog inte alltid äger rum. En ny studie har därför undersökt hur patienter med svår KOL och LTOT tänker kring existentiella svårigheter och frågor vid livets slut.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top