Skip to Content

Ökad risk för hjärtsvikt och dilaterad kardiomyopati vid förhöjd vilopuls i ungdomen

Förhöjd vilopuls i ungdomen är förenat med ökad risk för hjärtsvikt med ett starkt samband med underliggande kardiomyopati, ett samband som i sin tur drivs av en association med dilaterad kardiomyopati. Fyndet har potentiella implikationer i form av förbättrad riskvärdering och intervention

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top