Skip to Content

A New Risk Score for Incident Heart Failure in a General Population: The HUNT for Heart Failure Risk Score

Using data from the HUNT3 study linked with hospital medical records, this study aimed to investigate which factors may predict the risk of incident heart failure in the general population.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top