Skip to Content

Kan vi enkelt screena patienter med hjärtsvikt för att finna de som är fysiskt inaktiva och hjälpa dem?

Syftet med denna studie var att mäta fysisk inaktivitet hos patienter med hjärtsvikt med hjälp av två egenrapporterade frågor. En enkel självskattad screeningfråga korrelerar dock med objektivt uppmätt fysisk aktivitet och de patienter som med hjälp av den identifieras som fysiskt inaktiva är med mycket hög sannolikhet i behov av extra insatser. Frågan kan även identifiera signifikanta skillnader i fysisk aktivitet mellan grupper, vilket möjligen kan användas för att identifiera mer utsatta patienter som har högre risk för negativa kliniska utfall.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top