Skip to Content

Astma och rinit bland högstadieelever i Thailand – samband med bostadsmiljö?

En hälsostudie av högstadieelever i fyra städer i norra Thailand undersökte samband mellan astma- och rinitförekomst bland eleverna och deras bostadsmiljö med fukt och mögel som viktiga riskfaktorer för luftvägssymtom.

Få tillgång

Om du är läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan du komma åt hela artikeln genom att skapa en profil på BestPractice Nordic.

Back to top